PRIVACYBEPALINGEN

Wij zijn verheugd over uw bezoek op onze website. Privacy- en gegevensveiligheid voor onze klanten en gebruikers hebben bij ons een hoge prioriteit. In deze privacybepalingen leggen wij uit welke informatie er tijdens uw bezoek en het gebruik van deze website wordt verzameld en hoe deze informatie verwerkt en gebruikt wordt.

'Wij' heeft betrekking op stylefruits GmbH, St.-Martin-Str. 106 in 81669 München, Duitsland, die tevens 'verantwoordelijk orgaan' is voor de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens overeenkomstig de voorschriften van de Duitse wet bescherming persoonsgegevens(‘Bundesdatenschutzgesetz’ - BDSG) en de informatie- en telecommunicatiedienstenwet (Informations- und Telekommunikationsdienstegesetz und 'Diensteanbieter - TMG) ist. De volledige gegevens van onze onderneming (inclusief de gegevens voor rechtstreeks contact opnemen) vindt u in het impressum van deze Website.

 • 1. PRINCIPES

  • Wij nemen de bescherming van persoonsgebonden gegevens van gebruikers en klanten zeer serieus en leven de van toepassing zijnde voorschriften inzake privacybeleid na. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgebonden gegevens alleen, als dit middels een wettelijk voorschrift wordt toegestaan of als u hiervoor uw goedkeuring hebt verleend. Dit geldt ook bij de verwerking en het gebruik van persoonsgebonden gegevens voor reclame- en marketingdoeleinden.
  • Daarnaast kunnen wij op deze website ook informatie registreren, die ons op zich niet toestaat om rechtstreeks verband met uw persoon tot stand te brengen. In sommige gevallen – vooral bij het combineren met andere data – kan deze informatie echter wel gelden als 'persoonsgebonden gegevens' in het kader van privacybeleid. Verder kunnen wij op deze website ook informatie registreren, op basis waarvan wij u noch direct of indirect kunnen identificeren; dit is bijv. het geval bij samengevatte informatie over alle gebruikers van deze website.
 • 2. VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN INFORMATIE

  U kunt toegang verkrijgen tot deze website, zonder direct persoonsgebonden gegevens (zoals uw naam, adres of uw e-mailadres) aan te geven. Ook in dit geval verzamelen wij bepaalde informatie en slaan wij deze op om u de toegang tot onze website mogelijk te maken. Bovendien maken wij op deze website gebruik van bepaalde analysemethoden:

  • 2.1 Logfiles

   Als u onze internetpagina's bezoekt, registreert onze internetserver automatisch het domeinnaam of het IP-adres van de aanvragende computer evenals de toegangsdatum, de bestandsaanvraag van de client (bestandsnaam en URL), de HTTP antwoordcode, de internetpagina van waaruit u ons bezoekt alsook het aantal in het kader van de verbinding verzonden bytes. Deze gegevens gebruiken wij om het gebruik van onze website te analyseren en ons aanbod te verbeteren. Het IP-adres vervangen wij hiervoor door een ID. U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens intrekken, bijvoorbeeld door een e-mail aan datenschutz@stylefruits.de te verzenden.
  • Voor wettelijke doeleinden – met name het blootleggen van misbruik en het herkennen en verhelpen van technische storingen – slaan wij uw IP-adres op voor de duur van zeven dagen.
  • 2.2. Cookies

   Om ons aanbod zo gebruiksvriendelijk mogelijk vorm te geven, maken wij – zoals vele gerenommeerde ondernemingen – gebruik van zogenaamde cookies.
   • 2.2.1 Cookies zijn kleine tekstbestanden die het opnieuw herkennen van de gebruiker mogelijk maken. Zo hoeft u als geregistreerde gebruiker van deze website niet bij elk openen van de site opnieuw in te loggen en kunnen wij het aanbod op deze website aan uw interesses aanpassen. Gebruikers van onze website gebruiken verschillende browsers en verschillende computers. Om het bezoek aan deze website met de door u gebruikte technologie voor u zo prettig mogelijk te maken, verzamelen wij informatie over het door u gebruikte browsertype (bijv. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Mozilla of Netscape) en het besturingssysteem (bijv. Windows of MacOS), de domeinnaam van uw internetprovider alsmede de breedte en hoogte van het browservenster, de beeldschermresolutie en de kleurdiepte.
   • 2.2.2 Ons aanbod op deze website kunt u in beginsel ook zonder cookies gebruiken. Browsers kunnen dusdanig worden ingesteld, dat cookies in het algemeen niet ingeschakeld hoeven te worden. Bovendien kunt u reeds ingestelde cookies in uw browserinstellingen wissen. Als u geen cookies gebruikt, zou dit er echter toe kunnen leiden, dat u de functies van deze website niet in hun volle omvang kunt benutten.
   • 2.2.3 2.2.3 Meer informatie over het gebruik van cookies en over hoe u cookies kunt deactiveren, vindt u op meine-cookies.org of youronlinechoices.com.
   • 2.2.4 Third-party-cookies

    Wij maken gebruik van een aantal reclamepartners die ons helpen om het internetaanbod en de websites voor u interessanter vorm te geven. Daarom worden bij een bezoek aan de websites ook cookies van partnerondernemingen op uw harde schijf opgeslagen. Hierbij gaat het om tijdelijke/permanente cookies die na de ingestelde tijd automatisch weer worden gewist. Meer informatie, met name over het recht van bezwaar dat u heeft, vindt u in paragraaf 5.
   • 2.2.5 Google Analytics

    Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google') De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de gebruikers wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Op deze website werd de IP-anonimisering geactiveerd, zodat het IP-adres van de gebruikers door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het akkoord hebben gesloten over de Europese Economische Ruimte, vooraf ingekort wordt. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de gebruikers te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten in verband met het internetgebruik ten behoeve van de internetproviders te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt de registratie en verwerking van de door de cookie gegenereerde data (incl. uw IP-adres) door Google verhinderen, door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren. De actuele link is http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
  Naar boven
 • 3. REGISTRATIE

  • Op deze website hebt u de mogelijkheid om u te registreren voor het aanmaken van een klantaccount. Hiervoor verzamelen wij persoonsgebonden gegevens die op het registratieformulier op onze website worden ingevuld. Verplichte gegevens zijn op het registratieformulier als zodanig gekenmerkt en zonder het verstrekken van de bijbehorende gegevens is aanmelding als geregistreerde gebruiker niet mogelijk. Uw tijdens de registratie aangegeven resp. verstrekte toegangsgegevens moet u vertrouwelijk behandelen. Deze mogen niet beschikbaar worden gesteld aan onbevoegde derden. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor ten onrechte gebruikte toegangsgegevens, tenzij wij zelf verantwoordelijk zijn voor het misbruik.
  • Wij kunnen de hernieuwde invoer van reeds bij de registratie verzamelde gegevens (vooral over uw identificatie) verlangen en om andere persoonsgebonden gegevens vragen, als u gebruik wilt maken van bepaalde inhoud op onze website. Het verzamelen van dergelijke aanvullende, door u actief in te voeren gegevens wordt altijd duidelijk aangegeven. Dit kan gebeuren door het beschikbaar stellen van invoervelden, aanklikbare selectievelden en vergelijkbare elementen. Voor zover er gegevens voor het gebruik vereist zijn (verplicht in te vullen gegevens), zijn deze uitdrukkelijk als zodanig gekenmerkt.
  • 3.1 Social sign in

   U hebt bovendien de mogelijkheid om u via 'Facebook-Connect' rechtstreeks met uw Facebook-profiel bij ons te registreren.
  • Hiervoor wordt u eerst gelinkt naar de Facebook-pagina. Daar meldt u zich aan met uw gebruikersnaam en wachtwoord (zonder dat wij hier kennis van nemen). Als u al bij Facebook bent aangemeld, wordt deze stap overgeslagen.
  • Vervolgens deelt Facebook u mee welke gegevens aan ons verstrekt worden (openbare profiel, vriendenlijst, e-mailadres en actuele woonplaats). Met de verstrekte gegevens maken wij uw klantaccount aan.
  • Doel en mate van de gegevensverzameling en -gebruik door Facebook alsmede uw rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de privacybepalingen van Facebook.
  Naar boven
 • 4. PSEUDONIEMEN INTERESSEPROFIELEN

  • Wij slaan de tijdens het gebruik van de website verbonden gegevens op om u op die manier inhoud te kunnen presenteren en aanbiedingen te kunnen doen, die beter bij uw interesses passen. U kunt uw goedkeuring voor het opslaan en gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden te allen tijde intrekken. Stuur hiervoor a.u.b. een e-mail naar datenschutz@stylefruits.de.
 • 5. GEBRUIKSGERELATEERDE RECLAME

  • Om reclame aan de hand van uw behoeften voor u te individualiseren, maken ook reclamepartners gebruik van cookies - op onze website, maar ook op andere. Niet het gebruik door u als persoon wordt geëvalueerd, maar de browsegeschiedenis van uw internetbrowser (onder andere bezochte pagina's, bezoektijden, bezoeksduur) onder gebruikmaking van een pseudoniem. Hierdoor krijgt u tijdens het internetgebruik op u afgestemde reclame gepresenteerd. Wij werken samen met deze partners. Meer informatie hierover en mogelijkheden tot 'opt-out' vindt u onder youronlinechoices.com:
  • In concreto koppelen wij op onze website de volgende dienstverleners:
  • - Bing – een mogelijkheid tot 'opt-out' vindt u hier: https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out
  • - Facebook – een mogelijkheid tot 'opt-out' vindt u hier: https://www.facebook.com/help/568137493302217
  • - Google Adwords – een mogelijkheid tot 'opt-out' vindt u hier: https://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous
  • - Optimizely - een mogelijkheid tot 'opt-out' vindt u hier: https://www.optimizely.com/opt_out/
  Naar boven
 • 6. OVERIGE

  • 6.1 Gegevensverzameling op websites van derden

   Via links op deze website kunt u op websites van derden terechtkomen, die niet binnen onze invloedssfeer liggen. Lees daarom a.u.b. de gebruiksvoorwaarden en privacybepalingen op deze websites om meer informatie over verzameling, verwerking en gebruik van (persoonsgebonden) informatie op deze websites te verkrijgen.
  • 6.2 Informatie, correctie, wissen, blokkeren

   U hebt het recht om op elk gewenst moment van ons informatie over de opgeslagen persoonsgebonden gegevens en de correctie van onjuiste gegevens te verlangen. Stuur hiervoor a.u.b. een e-mail naar datenschutz@stylefruits.de. Wij zullen uw persoonsgebonden gegevens ook zonder een verzoek uwerzijds wissen of blokkeren, als en indien dit voor de naleving van de toepasselijke privacywetgeving vereist is.
  • 6.3 Actualisering, vragen en contact

   Wij controleren deze privacybepalingen regelmatig en zullen deze desgewenst aanpassen. Over wezenlijke veranderingen in deze privacybepalingen zullen wij u (bijv. op deze website) informeren.
  Naar boven

Naar boven